Sketch

Ny muddermaskin på den nordiska marknaden

Sugmuddern Rotomite är konstruerad att muddra industriella dammar från avfall, gruvavfall, sediment eller slam samt bioslamm och rester från kommunala vatten- och avloppsdammar.

Vad är en sugmudder?

Muddring görs för att öka vattendjupet i sjöar eller hav eller undvika risk för skred eller ras. Den mest miljövänliga metoden är sugmuddring då man suger upp material från botten och pumpar upp bottensedimentet på land. Grumlingen av vattnet blir därmed minimal och man undviker att sprida ut eventuellt förorenat material i det omgivande vattnet.

Viktiga fördelar

  • Producerar 60 m3 material per timme (227 m3 slam per timme vid 61 MVP)
  • Max mudderdjup av 6,1 meter
  • Kan muddra slipande material, som sand
  • Framåtmonterad uppvärmd och luftkonditionerad förarhytt med 360-graders sikt
  • Sofistikerade instrumenteringsalternativ mäter muddringsprestanda
  • Hög prestanda för muddring med minimal grumlighet
  • Lätt att transportera till flera platser
Clear Dredge logo

Om Clear Dredge

Clear Dredge AB bildades formellt i maj 2021 men idén till bolaget har funnits i många år och research och förberedande arbete har pågått under en lång tid med intensifiering under våren 2021. 2022 introducerade Clear Dredge ett nytt mudderverk på den skandinaviska marknaden.