Tecomatic logo

Vår samarbetspartner

Rent vatten och en god infrastruktur är viktigt för ett väl fungerande samhälle. Idag står Sverige inför stora klimatutmaningar, och för att möta dessa behöver vi anpassa och stärka vår infrastruktur.

Tillsammans med vår samarbetspartner Tecomatic erbjuder vi produkter och lösningar inom vattenrening och erosion som rustar vårt samhälle för framtiden. Vi löser inte klimatproblemen men med våra lösningar kan effekterna av klimatförändringarna minimeras.

Sedimenttömning/miljömuddring

Tecomatics miljömuddringskoncept baseras på en kraftfull pumpningsmetod som passar väl för muddring av diverse dammar och kontrollerade vattenmiljöer. Konceptet innebär att dammen kan tömmas på slam/sediment under normalt bruk av dammen, dvs inget vatten behöver nödvändigtvis ledas förbi eller tömmas ur dammen inför eller under åtgärden. Upptaget slam/sediment avvattnas in-situ (på plats). Slutprodukten blir en kraftigt reducerad volym och torr och fin massa på land som kan hanteras med materialskopa. Dammen får av detta får av detta en återställd funktion och kapacitet.

Exempel på dammar:

  • Processvattendammar hos gruvor, stålbruk, papper/massaindustri med mera
  • Avloppsdammar
  • Anlagda våtmarker
  • Lakvattendammar
  • Skärmbassänger
  • Klarningsmagasin
  • Sandfång
  • ...med mera

Tecomatic är en partner för slutkund genom hela processen från planering till faktiskt utförande.

Till tecomatic.com »